Καταβολή μισθώματος ακινήτου Γαλησσά για τις μονάδες αφαλάτωσης μηνός Μαΐου και Ιουνίου 2012

Θέμα: Καταβολή μισθώματος ακινήτου Γαλησσά για τις μονάδες αφαλάτωσης μηνός Μαΐου και Ιουνίου 2012
Ημ/νια: 13/07/2012
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.)
ΑΔΑ: Β41ΞΟΕΒΣ-ΙΓΑ
Keywords
Τυχαία Θέματα