ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΙΙΕΤ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΗ.

Θέμα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΙΙΕΤ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΗ.
Ημ/νια: 18/11/2012
Φορέας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ
ΑΔΑ: Β4ΣΕ469Β79-ΙΩΜ
Keywords
Αναζητήσεις
ιδιωτικό συμφονητικο παραχωρισης ακίνητου, παραχώρηση ακινήτου ιδιωτικό συμφωνιτικο
Τυχαία Θέματα