ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Λ.Α.Ε.Κ. 1-25)- ΕΤΟΥΣ 2010-11 »

Θέμα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Λ.Α.Ε.Κ. 1-25)- ΕΤΟΥΣ 2010-11 »
Ημ/νια: 24/04/2012
Φορέας: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΑΔΑ: Β4ΩΝ469ΗΛΠ-ΗΗΟ
Keywords
Αναζητήσεις
ιδιωτικο συμφωνητικο συνεργασιας, ιδιωτικο συμφωνητικο αναθεσης λαεκ επιμελητηριο
Τυχαία Θέματα