Εκτέλεση εργασιών απολογιστικά ή με αυτεπιστασία. ΕΡΓΟ : Λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ΟΑΔΥΚ.

Θέμα: Εκτέλεση εργασιών απολογιστικά ή με αυτεπιστασία. ΕΡΓΟ : Λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ΟΑΔΥΚ.
Ημ/νια: 28/12/2012
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) (Π.Δ. 383/1971) (ΣΥΝΕΠΟΠΤΕΙΑ ΜΕ YPEKA)
ΑΔΑ: Β4ΜΦ469ΗΞΗ-3Θ3
Keywords
Τυχαία Θέματα