Έγκριση συνδιοργάνωσης πρωταθλήματος ΚΑΡΑΤΕ Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας και ψήφιση της σχετικής πίστωσης , σύμφωνα με την αριθ. 16/2013 απόφαση Δ.Σ του ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ

Θέμα: Έγκριση συνδιοργάνωσης πρωταθλήματος ΚΑΡΑΤΕ Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας και ψήφιση της σχετικής πίστωσης , σύμφωνα με την αριθ. 16/2013 απόφαση Δ.Σ του ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ
Ημ/νια: 13/03/2013
Φορέας: Δήμος Πύδνας - Κολινδρού
ΑΔΑ: ΒΕΔΣΩ1Π-9Ε1
Keywords
Τυχαία Θέματα