Έγκριση πληρωμής με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης για παροχή ποσοστού χορηγίας

Θέμα: Έγκριση πληρωμής με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης για παροχή ποσοστού χορηγίας
Ημ/νια: 29/06/2012
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.Π.Ε.) ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΔΑ: Β41ΟΟΛΥ0-ΝΗ1
Keywords
Τυχαία Θέματα