Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Θέμα: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 29/08/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Β4Ι8Γ-ΩΓΡ
Keywords
Τυχαία Θέματα