ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Ημ/νια: 22/05/2012
Φορέας: Δήμος Ιωαννιτών
ΑΔΑ: Β49ΑΩΕΩ-ΑΤΧ
Keywords
Αναζητήσεις
διαμορφοση χωραφιου, διαμορφωση χωραφιου
Τυχαία Θέματα