Εγκριση επιχειρησιακού σχεδίου διοργάνωσης 7ης FURNIDEC BUSINESS 2013

Θέμα: Εγκριση επιχειρησιακού σχεδίου διοργάνωσης 7ης FURNIDEC BUSINESS 2013
Ημ/νια: 04/12/2012
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – HELEXPO A.E.
ΑΔΑ: ΒΕΦΤ469ΗΕ9-2ΞΟ
Keywords
Τυχαία Θέματα