Εγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής με σύναψη σύμβασης ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ από 1-1-2013 έως 30-1-2013 με το Ε/Γ-Ο/Γ «AQUA JEWEL» N.M.11045

Θέμα: Εγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής με σύναψη σύμβασης ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ από 1-1-2013 έως 30-1-2013 με το Ε/Γ-Ο/Γ «AQUA JEWEL» N.M.11045
Ημ/νια: 11/03/2013
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΟΠ-Θ3Ν
Keywords
Τυχαία Θέματα