ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ € 227,58 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕ ΑΡ.136/2011 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ € 227,58 ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕ ΑΡ.136/2011 ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ
Ημ/νια: 29/09/2011
Φορέας: ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΟΡΛΒ-ΓΔΘ
Keywords
Τυχαία Θέματα