Έγκριση δαπάνης για πληρωμή εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ για τον μήνα Δεκέμβριο και Δώρου Χριστουγέννων 2011

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για πληρωμή εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ για τον μήνα Δεκέμβριο και Δώρου Χριστουγέννων 2011
Ημ/νια: 30/01/2012
Φορέας: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΔΕΠ Α.Ε.
ΑΔΑ: Β4ΛΣΟΕ62-4ΦΘ
Keywords
Τυχαία Θέματα