Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 180.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Φ. Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ΚΑΕ 1311α οικ.έτος 2012 για προμήθεια υγειονομικού υλικού μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.

Θέμα: Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 180.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Φ. Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ΚΑΕ 1311α οικ.έτος 2012 για προμήθεια υγειονομικού υλικού μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.
Ημ/νια: 05/01/2012
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΔΑ: ΒΟΝΓ4690ΒΡ-52Ι
Keywords
Τυχαία Θέματα