Εγκρίνουμε τη αποδέσμευση πίστωσης ύψους 150.000.00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Φ. Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ΚΑΕ 1312α οικ.έτος 2012 για προμήθεια φαρμακευτικού υλικου μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 .

Θέμα: Εγκρίνουμε τη αποδέσμευση πίστωσης ύψους 150.000.00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Φ. Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ΚΑΕ 1312α οικ.έτος 2012 για προμήθεια φαρμακευτικού υλικου μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 .
Ημ/νια: 05/01/2012
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΔΑ: ΒΟΝΓ4690ΒΡ-ΒΥΧ
Keywords
Τυχαία Θέματα