Εφαρμογή της ΚΥΑ αρ. οικ. 2/16519/0022/24-2-2012, (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4024/2011

Θέμα: Εφαρμογή της ΚΥΑ αρ. οικ. 2/16519/0022/24-2-2012, (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4024/2011
Ημ/νια: 28/06/2012
Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ
ΑΔΑ: Β416ΟΛΖΛ-21Θ
Keywords
Αναζητήσεις
κυα 2/16519/0022/24-2-2012
Τυχαία Θέματα