ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 222/2012 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Θέμα: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 222/2012 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ
Ημ/νια: 13/06/2012
Φορέας: Δήμος Τανάγρας
ΑΔΑ: Β4Λ0ΩΗΒ-6ΕΚ
Keywords
Αναζητήσεις
τοκοι δικαστικων εξοδων, διαταγή πληρωμήσ δικαστικά έξοδα
Τυχαία Θέματα