ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Θέμα: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Ημ/νια: 20/07/2012
Φορέας: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΔΑ: Β41Θ7ΛΛ-184
Keywords
Τυχαία Θέματα