ΔΙΑΤΑΓΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΚΑΕ 0385-0355) ΕΤΟΥΣ 2012

Θέμα: ΔΙΑΤΑΓΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΚΑΕ 0385-0355) ΕΤΟΥΣ 2012
Ημ/νια: 23/10/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΔΑ: Β42Α6-ΝΦΤ
Keywords
Τυχαία Θέματα