Διαπιστωτική πράξη προόεδρου Κατάταξης των υπαλλήλων ΙΔΟΧ βοήθεια στο σπίτι στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4024/2011

Θέμα: Διαπιστωτική πράξη προόεδρου Κατάταξης των υπαλλήλων ΙΔΟΧ βοήθεια στο σπίτι στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4024/2011
Ημ/νια: 30/03/2012
Φορέας: Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά
ΑΔΑ: Β4ΩΧΟΛΛ2-1Χ6
Keywords
Τυχαία Θέματα