ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ)
Ημ/νια: 19/03/2012
Φορέας: Δήμος Ναυπλιέων
ΑΔΑ: Β44ΑΩΚΦ-ΤΚ0
Keywords
Τυχαία Θέματα