ΧΟΡΗΓΗΓΗΣΗ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΓΗΣΗ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ
Ημ/νια: 09/12/2011
Φορέας: Δήμος Λαρισαίων
ΑΔΑ: 45ΨΩΩΛΞ-ΓΤΕ
Keywords
Αναζητήσεις
ιδιωτικο εργο χωρις αμοιβη εκπαιδευτικου, άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή διαυγεια
Τυχαία Θέματα