ΧΕΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Θέμα: ΧΕΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ
Ημ/νια: 00/00/0000
Φορέας: Δήμος Βιάννου
ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ω94-Ε61
Keywords
Τυχαία Θέματα