ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΕΥΑΑ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΕΥΑΑ
Ημ/νια: 28/12/2012
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΔΑ: Β4ΜΙΟΡΝΗ-1Ξ0
Keywords
Τυχαία Θέματα