ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΙΕΑΔ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΤΗΘΕΙΣΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΕΙΕΑΔ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΙΕΑΔ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΤΗΘΕΙΣΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΕΙΕΑΔ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗ
Ημ/νια: 27/07/2012
Φορέας: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)
ΑΔΑ: Β41ΝΟΞ7Φ-ΕΛ5
Keywords
Αναζητήσεις
χαρτζουλακη ελπη
Τυχαία Θέματα