Απόφαση μερικής ανάκλησης ανάληψης 13,36 ΕΥΡΩ, ΚΑΕ 0713-2804/09.03.2012 (ΑΔΑ: Β44Θ9-ΙΣ6)

Θέμα: Απόφαση μερικής ανάκλησης ανάληψης 13,36 ΕΥΡΩ, ΚΑΕ 0713-2804/09.03.2012 (ΑΔΑ: Β44Θ9-ΙΣ6)
Ημ/νια: 14/11/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Β4ΣΚ9-ΑΗ4
Keywords
Τυχαία Θέματα