ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ.62/2012 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΣΟΛΑΔΑΣ -ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣEΩΝ ΤΗΝ «ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ» ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ.62/2012 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΣΟΛΑΔΑΣ -ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣEΩΝ ΤΗΝ «ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ» ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ.
Ημ/νια: 22/02/2012
Φορέας: Δήμος Φαρσάλων
ΑΔΑ: Β4ΠΟΩΗ0-Φ8Ψ
Keywords
Τυχαία Θέματα