ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ημ/νια: 06/03/2012
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΔΑ: Β4ΩΧ469071-7ΜΞ
Keywords
Τυχαία Θέματα