Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για το ΔΙΚΕΠΑΖ 2012»

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για το ΔΙΚΕΠΑΖ 2012»
Ημ/νια: 09/02/2012
Φορέας: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΔΑ: ΒΟΖΘΟΡΙΕ-ΙΞΕ
Keywords
Τυχαία Θέματα