ΑΠ:483/06-03-2013, ΚΑΕ:1311.01.ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2013 ΠΟΣΟ: 3.000,00€ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ

Θέμα: ΑΠ:483/06-03-2013, ΚΑΕ:1311.01.ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2013 ΠΟΣΟ: 3.000,00€ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
Ημ/νια: 06/03/2013
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469071-2ΒΥ
Keywords
Τυχαία Θέματα