ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 31/12/2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡ. 2/92055/0026/20-12-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΚΑΕ 1259)

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 31/12/2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡ. 2/92055/0026/20-12-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΚΑΕ 1259)
Ημ/νια: 31/12/2012
Φορέας: Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ»
ΑΔΑ: ΒΕΥΦ469ΗΔ8-ΩΛ0
Keywords
Τυχαία Θέματα