ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ, (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ & ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν.4030/11

Θέμα: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ, (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ & ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν.4030/11
Ημ/νια: 24/12/2012
Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΑΔΑ: ΒΕΦΧΟΡ1Φ-ΛΩΞ
Keywords
Αναζητήσεις
μέλη του συποθα αρκαδίας, συ.πο.θ.α αργολίδας
Τυχαία Θέματα