Ανάληψη υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης για συνδρομή για τα περιοδικά Αγρόκτημα ,profi & εφημερίδα AGRENTA

Θέμα: Ανάληψη υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης για συνδρομή για τα περιοδικά Αγρόκτημα ,profi & εφημερίδα AGRENTA
Ημ/νια: 16/05/2012
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)
ΑΔΑ: Β49Θ46ΨΧΞΧ-ΗΘΦ
Keywords
Τυχαία Θέματα