Ανάληψη υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης για μεταφορά εγγράφων με το ΚΤΕΛ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ

Θέμα: Ανάληψη υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης για μεταφορά εγγράφων με το ΚΤΕΛ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ
Ημ/νια: 21/09/2012
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)
ΑΔΑ: Β4ΘΓ46ΨΧΞΧ-560
Keywords
Τυχαία Θέματα