ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ . Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 33.12.1 (33.12.19) .

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ . Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 33.12.1 (33.12.19) .
Ημ/νια: 06/12/2012
Φορέας: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
ΑΔΑ: Β45Χ7ΛΞ-ΨΘ9
Keywords
Τυχαία Θέματα