Α.Δ.Σ. 273/2011 "Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την συνέχιση λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»

Θέμα: Α.Δ.Σ. 273/2011 "Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την συνέχιση λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»
Ημ/νια: 20/12/2011
Φορέας: Δήμος Οιχαλίας
ΑΔΑ: ΒΟΧΒΩΞ4-ΩΥΧ
Keywords
Τυχαία Θέματα