735/2012 Απόφαση Δημάρχου για Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (Μηχανογραφικό "Διπλότυπο Έντυπο) .

Θέμα: 735/2012 Απόφαση Δημάρχου για Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (Μηχανογραφικό "Διπλότυπο Έντυπο) .
Ημ/νια: 30/07/2012
Φορέας: Δήμος Κεφαλονιάς
ΑΔΑ: Β4ΓΛΩΕ5-ΤΥΠ
Keywords
Τυχαία Θέματα