2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού "voucher"" με κωδικό MIS 372925 στo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Θέμα: 2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού "voucher"" με κωδικό MIS 372925 στo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
Ημ/νια: 30/11/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΔΑ: Β45ΑΛ-ΙΑ6
Keywords
Τυχαία Θέματα