1η Τροποποίηση της Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ32-46/2589/ 174/4-2-11 έγκρισης εκτέλεσης εργασιών έργου «Διαμόρφωση της βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου στον αρχαιολογικό χώρο του «Φρουρίου» Δήμου Λάρισας και Διαμόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου της Βασιλικής» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 7η Ε.Β.Α

Θέμα: 1η Τροποποίηση της Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ32-46/2589/ 174/4-2-11 έγκρισης εκτέλεσης εργασιών έργου «Διαμόρφωση της βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου στον αρχαιολογικό χώρο του «Φρουρίου» Δήμου Λάρισας και Διαμόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου της Βασιλικής» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 7η Ε.Β.Α
Ημ/νια: 11/04/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Β499Γ-5ΨΕ
Keywords
Τυχαία Θέματα