Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει 2 προπτυχιακά και 13 μεταπτυχιακά προγράμματα

18:38 17/4/2019 - Πηγή: TheBest
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, βάσει της απόφασης της υπ’ αριθ. 419/16-4-2019 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, θα προσφέρει 2 Προπτυχιακά και 13 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον ερχόμενο Οκτώβριο του 2019.Τα προσφερόμενα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξ
Keywords
Τυχαία Θέματα