Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην 3η Διαπολιτισμική Συνάντηση Εργασίας στη Γερμανία

11:02 13/9/2012 - Πηγή: TheBest
Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων από την Πάτρα, συμμετείχε στην 3η Διαπολιτισμική Συνάντηση Εργασίας στο Potsdam της Γερμανίας στις 4-7 Σεπτεμβρίου 2012. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo Da Vinci, Transfer ofInnovation: CIVET–Counseling Immigrants inVocational Educ...
Keywords
Τυχαία Θέματα