Προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υπαλλήλων υπό διαθεσιμότητα

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής του προσωπικού, που θα τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας το ΑΣΕΠ κατάρτισε προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα, βάσει των ψηφιακών πινάκων συνδρομής κριτηρίων που απέστειλαν οι Διευθύνσεις Διο
Keywords
Τυχαία Θέματα
Προσωρινοί,prosorinoi