Μ. Μπεκίρης: Ο αγροτουρισμός μοχλός ανάπτυξης του αγροτικού πληθυσμού

"Ο αγροτουρισμός, ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης, είναι ικανός να προκαλέσει σημαντικά οφέλη στον αγροτικό πληθυσμό, με κυρίαρχα την διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης στον αγροτικό χώρο, την δημιουργία θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο, την δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος στη γεωργία, την...
Keywords
Τυχαία Θέματα
Μπεκίρης,bekiris