Ιατρικό Οικοσύστημα!!! Η νέα επόχή στην πρωτοβάθμια Υγεία

11:06 6/12/2018 - Πηγή: TheBest
Ο όρος Ιατρικό Οικοσύστημα, μέχρι πρόσφατα συνδέονταν με το φυσικό περιβάλλον, το οποίο, συμβιωτικά, επηρεάζει και επηρεάζεται από το οικοσύστημα. Ο όρος αναπτύχθηκε περαιτέρω για να συμπεριλάβει διάφορες μορφές πηγών πληροφοριών, προκειμένου να συμπληρωθεί η έγκαιρη ανίχνευση απειλών για τη δημόσια υγ
Keywords
Τυχαία Θέματα