Προστασία απορρήτου στο διαδίκτυο και GDPR

Το διαδίκτυο κυριαρχεί στις ζωές των περισσότερων πολιτών, με την πλειονότητα να χρησιμοποιεί πολλές υπηρεσίες που σχετίζονται με την ενημέρωση και τις ηλεκτρονικές αγορές. Ωστόσο, το ίντερνετ κυριαρχεί και στον τομέα της ψυχαγωγίας, αφού όλο και περισσότεροι επιλέγουν να διασκεδάσουν παίζοντας πλήθος παιχνιδιών σε ηλεκτρονικά casino, τα οποίο προσφέρουν τις ίδιες, αν όχι και περισσότερες, συγκινήσεις με τα επίγεια.Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε ισχύ η υποχρεωτική συμμόρφωση
με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), κανονισμός που εγκρίθηκε πριν από δύο χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κανονισμός αυτός αποσκοπεί στη βελτίωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φαίνεται ότι χρησίμευσε ως παράδειγμα για άλλες χώρες που υιοθετούν ή προετοιμάζουν παρόμοιους κανονισμούς.Τα πολυάριθμα περιστατικά που σχετίζονται με τη διαρροή δεδομένων που σημειώθηκαν το 2018 και αυτά που είδαμε το 2019 δικαιολογούν ήδη την εφαρμογή ενός κανονισμού όπως το GDPR. Σπάνια περνάει ένας μήνας κατά τον οποίο δεν έχουμε καταγραφή ενός επεισοδίου αυτού του τύπου, γεγονός που επηρεάζει χιλιάδες (αν όχι εκατομμύρια) χρηστών, δεδομένου ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι κάτι πολύτιμο τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους απατεώνες.Οι εταιρείες έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη όσον αφορά την αποθήκευση και την προστασία αυτών των πληροφοριών. Επομένως, η θέσπιση ενός κανονισμού που τιμωρεί την κακή διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κρίνεται επιβεβλημένη. Στην πραγματικότητα, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση, η οποία ορίζει ότι η διαχείριση ιδιωτικών δεδομένων των χρηστών θα είναι καθοριστική για τον προσδιορισμό των εταιρειών που θα επιβιώσουν στο μέλλον.Επέκταση σε άλλες χώρεςΗ έναρξη ισχύος του GDPR έχει κάνει τρίτες χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επανεξετάσουν τους κ
Keywords
Τυχαία Θέματα