ΥΠΔΒΜΘ – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε φορείς για το σχολ. έτος 2011-12

 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012 στην Ακαδημία Αθηνών  Απόσπαση εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2011- 2012 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ( Ε.Κ.Ε.Π ), για το σχολικό έτος 2011-2012  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
Keywords
Τυχαία Θέματα