Βεβαιώσεις πιστοποίησης στις ΤΠΕ Α’ Επιπέδου

Οι εκπαιδευτικοί, των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στο συνημμένο αρχείο, μπορούν να παραλάβουν τις βεβαιώσεις πιστοποίησης τους στις ΤΠΕ Α’ Επιπέδου, από την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 (Γραφείο 230). Για να παραλάβουν τη βεβαίωση πιστοποίησης, θα πρέπει να προσκομίσουν το Ειδικό Αποδεικτικό Έντυπο επιτυχούς προσπάθειας πιστοποίησης Α’ Επιπέδου.
Keywords
Αναζητήσεις
βεβαιωση πιστοποιησης τπε, βεβαιωση τπε
Τυχαία Θέματα