ΟΛΕΣ οι Προκηρύξεις του ΙΔΕΚΕ για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ και ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

  Στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ, (http://www.ideke.edu.gr/) αναρτήθηκαν από 8.8.2011 έως και σήμερα 11.8.2011, οι παρακάτω προκηρύξεις: Επιλογή  Στελεχών Διαχείρισης   Επιλογή Μελών Επιστημονικής Επιτροπής Γραμματισμών Σχολείων 2ης Ευκαιρίας   Επιλογή Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης Σχολείων 2ης Ευκαιρίας   Επιλογή Μελών Ομάδας Έργου Σχολείων 2ης Ευκαιρίας   Επιλογή Συμβούλων Σχολείων 2ης Ευκαιρίας Το
Keywords
Τυχαία Θέματα