Ένταξη ερευνητικών προγραμμάτων Πανεπιστημίων-ΤΕΙ στο ΕΣΠΑ

Ο μέσος χρόνος μέχρι την πληρωμή χρημάτων στο λογαριασμό κάθε Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, από τη στιγμή που το κάθε Ιδρυμα αποστε΄’ιλει το πρώτο Τεχνικό Δελτίο και εφόσον ανταποκριθεί με ταχύτητα στα επόμενα βήματα είναι περίπου στις 20 ημέρες. Μόλις κατατεθούν τα χρήματα στο λογαριαμό του κάθε Ιδρύματος , εξεαρτάται από το ίδιο το Ιδρυμα πόσο
Keywords
Τυχαία Θέματα