Διευκρινίσεις της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Ηπείρου για τις μετατάξεις


Στο εγχειρίδιο χρήσης «Ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων μετατάξεων εκπαιδευτικών» προβλέπεται ο εκπαιδευτικός που θα υποβάλει σχετική αίτηση να παρουσιάζεται στη Δ/νση Δ.Ε., όπου είναι τοποθετημένος, και να δηλώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης. Κάθε Δ/νση είναι υποχρεωμένη να καταγράφει κατά σειρά προσέλευσης το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του σε φύλλο
Keywords
Τυχαία Θέματα