Αρνητική η απάντηση του ΙΔΕΚΕ στους εκπαιδευτές για την μη έκδοση Δελτίου παροχής υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Ένσταση κατά Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτές Σ.Δ.Ε. Σε απάντηση της προαναφερομένης Ένστασής σας, σας γνωρίζουμε ότι: 1.      Τα εκτελεστικά όργανα (όπως είναι το Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) δεν είναι δυνατόν να ακυρώνουν ή τροποποιούν πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα προϊσταμένων οργάνων (όπως είναι η Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), στα πλαίσια των οποίων έχει εκδοθεί η συγκεκριμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 2.      Δεν υφίσταται
Keywords
Τυχαία Θέματα